Wat is een team?  – De definitie van een team.

Wat is een team

Gek eigenlijk, (bijna) iedereen werkt in een team of heeft erin gewerkt. Maar als je de vraag stelt wat een team is, krijg je bijna nooit een eenduidig antwoord. In deze blog lees je verschillende meningen over wat een team is, maar ook mijn eigen definitie.

Wat is een team volgens: Wikipedia

“Een team of ploeg is een aantal mensen, dat bij elkaar is gebracht, om één gemeenschappelijk doel te bereiken en het in grote lijnen eens is over de weg naar dit doel. Behalve een gemeenschappelijk doel en een gedeelde visie over de aanpak, dienen de verschillende teamleden elkaar aan te vullen.”

Wat is een team volgens: Auteur Martijn Vroemen.

In zijn boek “Team op Vleugels” omschrijft hij een team als volgt:

“Een bijzondere groep van beperkte omvang, waarin met een diversiteit aan talenten een complete taak wordt volbracht en waarbij de leden veel zelforganisatie hebben.”

Wat is een team volgens: Auteur Diederik Steeman

“De definitie van een team is een groep personen die door middel van samenwerking een gezamenlijk doel nastreeft, waarbij de teamleden afhankelijk van elkaar zijn om het doel te bereiken.”

Wat is de beste definitie van een Team?

Ik moet heel eerlijk zeggen, ik vind van deze 3 de definitie van Wikipedia het beste. Ik ben nog geen betere tegengekomen. Wat ik  bijvoorbeeld mooi vind, is dat er ook staat dat het woord Team verwant is aan het Nederlandse woord “Toom”. Je weet wel, zoals jij je team in toom probeert te houden… ?. Wikipedia stelt de definitie van een Team ook gelijk aan het woord “Ploeg”. Ik denk dan aan twee dieren die samen een ploeg voorttrekken. Stel, die twee dieren willen beiden een andere kant op. Dat werkt dus niet.

Laten we de definitie van een team volgens Wikipedia eens verder uitdiepen om tot de kern te komen.

– Een team is een (klein) aantal mensen, –

Deze zin zegt al heel veel. Allereerst: Een team is meestal een klein aantal mensen. Als jij dus werkt in een team van 50 personen, is de kans groot dat je werkt op een afdeling, en niet in een team. De meeste teams bestaan uit maximaal 20 mensen. En dat is ook logisch, want om de communicatie open te houden en de lijnen kort, is het handig om mensen onder te verdelen in kleine “subculturen” (of teams?) waarbinnen iedereen volgens dezelfde spelregels speelt. En hoe kan een teamleider ooit goed weten hoe het met al zijn mensen gaat, als hij in zijn eentje verantwoordelijk is voor 50 man tegelijk? Als ik het voor het zeggen had, zou ik bedrijven aanraden geen teams groter dan 15 personen samen te stellen.

– dat bij elkaar is gebracht –

Ja oei, dat is toch vaak wel een dingetje. Een team is vaak bij elkaar gebracht. Het komt nog te weinig voor dat teams zelf nieuwe teamleden mogen uitkiezen. Soms is dat positief, maar soms ook negatief. Net als je familie, kun je je teamleden dus niet kiezen. Je hebt er mee te dealen. En dat is mogelijk hoor! Sterker nog, je team wordt heel leuk (en succesvol) als je alle verschillen omarmt!

– om één gemeenschappelijk doel te bereiken en het in grote lijnen eens is over de weg naar dit doel. –

Haha… Hier moet ik best om lachen. Want in de teams waar ik kom, is dat laatste nog wel eens een dingetje. Het eens zijn over de weg naar het doel. Sterker nog, dat is vaak aanleiding tot conflict. Er gaat best vaak iets mis bij het stellen van teamdoelen. Daar schreef ik eerder al een blog over. Maar laten we Wikipedia wat credits geven, een succesvol team is het inderdaad eens over de weg naar het doel!

– Behalve een gemeenschappelijk doel en een gedeelde visie over de aanpak, dienen de verschillende teamleden elkaar aan te vullen. –

Dit is mijn favoriete zin. Hoe saai zouden bedrijven zijn als er alleen maar grijze pakken zouden rondlopen? Allemaal dezelfde types? Geen Gekke Ans of Kritische Ton? Verschillende teamleden. Die elkaar aanvullen. Heerlijk vind ik dat.

Het lastige alleen is, dat die collega die dat teamlid zo goed aanvult, ook enorm in zijn irritatie-zone zit. Gedrag (of motieven) dat afwijkt van hoe we zelf doen of denken, zien we sneller als negatief dan als positief. Terwijl daar juist de magie zit van een team! Het onderstaande filmpje van Pixar geeft op een ludieke manier weer hoe leuk een bedrijf kan worden als we verschillen voor ons laten werken.

– Voor het goed functioneren van een team, dienen er leden in het team te worden opgenomen, die in meerdere of mindere mate, dezelfde individuele belangen hebben, kortom: het teambelang dient te stroken met de verschillende individuele belangen.

In mijn trainingen werk ik met Drijfveren, die deze belangen naar boven halen. Voor zowel het team als geheel, als elk individu binnen het team. Als het teambelang niet strookt met de behoeften of belangen van het teamlid, is hij of zij vaak niet zo betrokken. Misschien wel bij zijn eigen werk, maar niet zo zeer bij het team.

Verder dient er sprake te zijn van een gedeelde verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid.

Zinnetjes met ‘Dient er…’ erin, lees ik altijd als: Dat zou zo moeten zijn… maar is helaas niet zo. Ik hoop dat het in jouw team anders is, maar in de meeste teams wordt er toch vaak met de vinger gewezen “when the sh*it hits the fan”. Tuurlijk dit kan en moet anders! En daar ben ik dan weer voor! ?

En volgens Peacock Your Talent?

Ik heb de definitie van Wikipedia een beetje verbasterd en wat dingetjes aangevuld, hoop niet dat je het erg vindt?

 “Een team is een kleine groep mensen, dat bij elkaar is gebracht, maar ook graag samenwerkt om één gemeenschappelijk doel te bereiken. Ze zijn het niet altijd meteen eens over de manier waarop, maar door onderling overleg komen ze tot de beste weg. Ze weten allemaal waarom ze samen moeten werken om het doel te halen. Een team is in de eerste instantie bezig met het teambelang, maar houdt waar mogelijk altijd het individuele belang in het oog. Ze waarderen en respecteren elkaar om hun unieke capaciteiten, en vullen elkaar daarmee graag aan. “

Wil je hulp bij het vergroten van onderling vertrouwen en betrokkenheid? Plan een gratis strategiesessie met mij in en je krijgt direct 2 concrete tips om jouw team soepeler te laten samenwerken.

Ontvang jouw GRATIS werkboek voor soepele samenwerking
Vul je mailadres in en druk op de "Direct Toegang"-knop
Ik schrijf me in voor de nieuwsbrief van Peacock Your Talent via MailChimp. Wees niet bang, je ontvangt hoogstens 1x in de maand een mailtje 😉 ( more information )
Ik ga netjes om met je gegevens

Misschien vind je dit ook nog leuk om te lezen…