Teamdoelen stellen voor je team: Een handleiding

Teamdoelen stellen

Als ik jou nu vraag wat jouw teamdoel is… Kun jij die vraag dan in één zin beantwoorden? Best moeilijk he? En dat terwijl een team zonder teamdoel, eigenlijk niet echt een team is. Een team zonder doel is als een schip zonder kompas. Het vaart wel, maar het is onwaarschijnlijk dat het zijn bestemming bereikt.

En als manager of teamleider is het jouw verantwoordelijkheid om samen met je team die duidelijke doelen te stellen. Maar dat is nog niet zo makkelijk!

In deze handleiding deel ik het proces dat Peacock Your Talent met teams doorloopt om teamdoelen te formuleren met behulp van OKR’s (Objectives and Key Results). Wij werken met deze methode, omdat het helpt ambitieuze, maar concrete doelstellingen te formuleren en vervolgens meetbare resultaten te bepalen.

Zo ontstaat er meer focus en weet ieder teamlid waar hij of zij aan bijdraagt.

Waarom zijn teamdoelen belangrijk?

Teamdoelen creëren duidelijkheid, ze definiëren de richting die het team moet volgen. Hierdoor wordt het ook makkelijker om te bepalen wie welke rol hierin opneemt. Ze zorgen voor een gedeelde visie. Ineens ben jij niet gewoon een medewerker die je werk doet, maar onderdeel van een groter geheel waar jij aan bijdraagt.

Als je doelen stelt aan de hand van OKR’s zorgt dit voor meetbare resultaten waardoor je voortgang als team zichtbaar wordt gemaakt. Je kunt pas zien hoe goed je het doet als team, als je daadwerkelijk momenten hebt ingebouwd waarbij je stilstaat bij groei en succes. Door het werken met concrete doelen weet je wanneer het “af is”, wanneer je het goed gedaan hebt. Bovendien geven doelen zo betekenis aan het dagelijkse werk van het team. Je weet waar je het voor doet op lange termijn, dat zorgt voor meer intrinsieke betrokkenheid.

Over OKR’s

OKR staat dus voor Objectives and Key Results. Ze zijn geschikt voor het stellen van teamdoelen omdat ze bijna altijd direct duidelijk maken wat de prioriteiten moeten zijn van een team en wie welke rol daarin kan opnemen.

Objective (Doelstelling): Dit is een beknopte omschrijving van wat je wilt bereiken. Een objective moet inspirerend en uitdagend zijn.

Key Results (Belangrijkste Resultaten): Dit zijn specifieke, meetbare mijlpalen die aangeven hoever je bent in het bereiken van je doel.

Voorbeelden van OKR’s voor verschillende branches:

Gezondheidszorg:

Objective: Verbeter de patiëntenzorg en -ervaring in het komende kwartaal.

Key Results:
– Verminder de wachttijd in de wachtkamer met 20%.
– Verhoog de patiënttevredenheidsscore naar 90%.
– Voer minstens 100 preventieve gezondheidsscreenings uit.

E-commerce:

Objective: Verhoog de online omzet en klanttevredenheid gedurende het komende kwartaal.

Key Results:
– Verhoog de conversieratio van de webshop met 10%.
– Verzamel positieve beoordelingen van minstens 50 tevreden klanten.
– Implementeer een gebruiksvriendelijke chatbot voor klantenservice en verhoog de responstijd tot minder dan 2 minuten.

 

Aan de slag: Teamdoelen stellen voor jouw team

Goed daar gaan we dan. Aan de slag met het stellen van doelen voor jouw team. Dit is het proces dat je daarvoor doorloopt:

Stap1: Bepaal je “ultieme teamdoel”: Identificeer het hoogste doel van je team. Wat is het bestaansrecht van jouw team, Waartoe zijn jullie als het ware op aarde?
Hoe dragen jullie bij aan het succes van de organisatie? Dit is belangrijk omdat het filtert hoeveel taken en werkzaamheden jullie nu doen die niet bijdragen aan jullie succes als team.

Stap 2: Formuleer Inspirerende Doelstellingen: Als je stap 1 hebt doorlopen kun je doorgaan naar de “Objectives”. Maak doelstellingen die het team motiveren en enthousiasmeren. Zet ze op volgorde van prioriteit en werk aan één objective per keer. Denk eraan: Inspirerende doelen zijn leuk, maar zorg dat je doel voor minimaal 80% haalbaar is, anders werkt het wellicht juist ontmoedigend! Zorg dat je nooit doelen stelt voor langer dan 6 maanden. Elke 3 maanden een nieuwe objective is optimaal.

Stap 3: Definieer Meetbare Key Results: Vertaal de doelstellingen naar concrete meetbare resultaten. Hoe weet je wanneer je succes hebt bereikt? Tip: Een doel is meetbaar als het uit te drukken is in cijfers. Dus: Tijd, geld, procenten.

Stap 4: Maak het actieplan: Maak samen het actieplan, wellicht aan de hand van het RASCI-model, om het teamdoel of de objective te bereiken. Wijs taken en verantwoordelijkheden toe aan teamleden en stel deadlines vast. Het helpt om een incentive te hangen aan het behalen van het doel. Hoe gaan jullie het vieren als het gelukt is? Het helpt ook om een “Post-Mortem” te doen als oefening. Stel dat alles fout is gegaan wat fout kon gaan onderweg naar dit doel, wat ging er dan allemaal fout? Hoe kun je dat op voorhand voorkomen? Bouw in het actieplan ook momenten voor evaluatie in (zie stap 5).

Stap 5: Monitor en Meet Voortgang: Houd regelmatig bij hoe het team presteert ten opzichte van de Key Results. Pas indien nodig de strategie aan. Blijf ook bekijken of ieders talent nog zo goed mogelijk benut wordt en hoe het staat met de motivatie. Het stellen van teamdoelen vereist betrokkenheid van het hele team. Het is belangrijk dat iedereen begrijpt waarom er voor deze doelen gekozen is, en hoe ze bijdragen aan het grotere geheel.

 

Tot slot: Investeer in goede teamdoelen.

Het lijkt zo logisch, maar dat is het vaak niet; Goede teamdoelen stellen kost tijd, energie en moeite. Niet alleen van de leidinggevende, maar van elk individueel teamlid. Als jouw teamleden niet achter je doelen staan wordt het alsnog een zooitje. En als je überhaupt weinig tijd steekt in het stellen van doelen ben je als dat schip zonder kompas. Je gaat er niets mee bereiken.

Doelen stellen voor je team is daarom een essentiële stap op weg naar succes. Het OKR-framework biedt hiervoor de structuur en duidelijkheid die nodig is om doelen te formuleren en meetbare resultaten te behalen. Met een toegewijd team en de juiste begeleiding (bijvoorbeeld van Peacock Your Talent), kun je je doelen bereiken, soepel samenwerken en beter presteren als team.

Neem contact op met ons op als je dit proces in jouw team wilt implementeren. We staan klaar om je te begeleiden bij het definiëren, volgen en bereiken van je teamdoelen!

Plan vandaag nog een kennismakingsgesprek met ons!

 

Ontvang jouw GRATIS werkboek voor soepele samenwerking
Vul je mailadres in en druk op de "Direct Toegang"-knop
Ik schrijf me in voor de nieuwsbrief van Peacock Your Talent via MailChimp. Wees niet bang, je ontvangt hoogstens 1x in de maand een mailtje 😉 ( more information )
Ik ga netjes om met je gegevens

Misschien vind je dit ook nog leuk om te lezen…